O společnosti

Obchodní společnost SAIZRO s.r.o. vznikla realizací akvizic, obchodních aktivit, logistického zázemí a know-how firem SAIZRO spol. s.r.o. a společností, které měly ve svém názvu jméno IZROS.

Tímto spojením došlo k významnému rozšíření teritoriální působnosti společnosti, ale především k rozšíření nabídky takto vzniklé společnosti o projekci, montáž a údržbu elektronických zabezpečovacích a protipožárních systémů, provozování pultů centralizovaných ochran a v počtu výjezdových skupin. Nezanedbatelnou činností takto vzniklé společnosti je i výcvik a výchova služebních psů, nejen pro strážní službu, ale i pro službu při ochraně významných sportovních a kulturních akcích, využití speciálně vyškolených psů při realizacích výjezdů zásahových skupin při řešení mimořádných událostí na objektech střežených elektronickými systémy, ale především při posilování strážní služby při mimořádných událostech na takto chráněných objektech.

Samostatně vzpomínané obchodní firmy podnikaly na trhu komerční bezpečnosti v České republice od roku 2001 jako ryze české společnosti v širokém spektru činností soukromých bezpečnostních služeb, především při fyzické ochraně a ostraze majetku jak právnických tak fyzických osob, provozování pultů centralizovaných ostrah s následným výjezdem zásahových skupin, služeb soukromých detektivů, úklid a provozování střežených parkovišť.

SAIZRO s.r.o. nabízí své služby kromě hl. města Prahy také v dalších regionech celé České republiky, a to především prostřednictvím svých regionálních ředitelství v Mladé Boleslavi, Karlových Varech, Plzni, Mariánských Lázních, Sokolově a v Chebu.

Z těchto míst jsou vysoce operativně řešeny všechny požadavky zákazníků a především je odtud řízena činnost zásahových skupin, které vyjíždějí v případě vzniku mimořádných událostí, nebo k posílení fyzické ostrahy na přání zákazníka.

Tyto zásahové skupiny jsou tvořeny z vybraných zaměstnanců firmy, jsou technicky i odborně připraveni ke všem úkonům nezbytných k bezprostřednímu zásahu na místě vzniku mimořádné události s cílem zajištění místa činu, zadržení pachatele, ale i k zabránění vzniku následných škod na majetku zákazníka.
V současné době je na území České republiky realizováno 19 zásahových skupin, které při své činnosti využívají základen v Praze, Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Benátkách nad Jizerou, Karlových Varech, Mariánských Lázních, Chebu, Aši, Tachově a Kraslicích.
Všechny služby jsou poskytovány na základě uzavřených obchodních smluv v souladu s platnými právními normami, seriozně a na vysoké profesionální úrovni tak, aby zdraví, život a majetek zákazníka byl dostatečně a kvalitně chráněn.


Základní údaje o společnosti:

Obchodní jméno: SAIZRO s.r.o.
Sídlo: náměstí Republiky 147, 362 51 Jáchymov


Kontaktní osoby:

Marcel Brtek (tel. 777 616 393)
Ladislava Medeiová (tel. 775 771 913)


Zasilatelská adresa:

Dvořákova 26, 43801 Žatec
Saizro s.r.o.
Copyright © 2014 Saizro s.r.o., tvorba www stránek People For Net a.s.