Fyzická ostraha objektů

  • Strážní služba
  • Strážní služba s využitím služebních psů
  • Bankovní a recepční služba
  • Osobní ochrana speciálně vycvičenými bodyguardy
  • Pořadatelská služba
  • Zajišťování kontrolní činnosti v areálech zadavatele

Zajišťování vstupního, popř. klíčového režimu patří mezi standardní služby poskytované naší bezpečnostní agenturou. Provádění těchto činností je na místech určených pro vstup zaměstnanců zadavatele. Zároveň je prováděna kontrola vozidel.

Prováděná činnost se týká také namátkové kontroly osob pohybujících se v areálech a objektech zadavatele. Dále je pak prováděno zajištění osob podezřelých z trestné činnosti a osob pohybujících se v areálech a objektech zadavatele neoprávněně.

Dodávání informací o ostraze provádíme souhrnnou denní svodkou událostí. V případě mimořádné události nebo závažných zjištění jsou pak tyto informace okamžitě předány pověřené osobě zadavatele.

Doplňkové služby:
Přímou souvislost s ochranou majetku má také rámcové plnění úkolů souvisejících s CO, hospodářskou mobilizací, popř. s průmyslovou havárií velkého rozsahu.

Kontakt

Operační středisko PCO:

telefon: 354 436 571
mobil: 777 911 920

SAIZRO s. r. o.

Hněvkovská 1205/29,
148 00 Praha 4
telefon: 237 837 507
mobil: 775 771 900
e-mail: info@saizro.cz
Facebook
člen Hospodářské komory ČR český klub bezpečnostních služeb o.s.
Saizro s.r.o.
Copyright © 2014 Saizro s.r.o., tvorba www stránek People For Net a.s.